Privacy police

Petgoods beschermt uw privacy op de volgende manieren:

  • Persoonlijke informatie wordt niet verkocht noch doorgespeeld aan derden
  • Persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiekelijk toegankelijke database
  • Gegevens worden versleuteld naar onze database verstuurd
  • Uw e-mailadres wordt slechts gebruikt om relevante orderinformatie te sturen
  • Petgoods stuurt u alleen aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere circulaires na uw toestemming
  • Als u geen berichten meer wenst te ontvangen van Petgoods, dan kunt u uzelf te allen tijde gemakkelijk uitschrijven
  • Petgoods bezit duidelijke en transparante algemene voorwaarden

Bescherming persoonsgegevens
Al uw geregistreerde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd opgeslagen op onze beveiligde server. Petgoods houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet er persoonlijk op toe dat uw persoonsgegevens volgens de wetgeving worden gebruikt en uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

Recht op inzage
Als betrokkene heeft u het recht inzage te verkrijgen in je geregistreerde gegevens en het gebruik daarvan door Petgoods.

Recht op correctie
Op basis van inzage in uw gegevens kunt u ons verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dat kan als uw gegevens die Petgoods gebruikt, feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.